TACMED

YENİ STERITALC® PF3

İnsanda kullanım lisanslı dünyanın CE onaylı tek kimyasal plöredezi ajanı...

STERITALC PF3

Plevral effüzyon plevranın inflamatuar değişiklikleri sırasında çok sık oluşum gösterir (plörezi). Bu inflamatuar değişiklikler akciğer, meme, gastrointestinal sistem, yumurtalık veya böbrek başta olmak üzere selim idiyopatik pnömotoraks, kronik pnömotoraks, habis veya selim plevral sızıntı, metastatik plevral karsinoma gibi sonuçlara neden olabilir.

Eğer nedensel tedavi (drenaj, radyoterapi, kemoterapi) etkili değil ise veya effüzyon kısa bir süre sonra tekrar oluşuyorsa, plörodezis plevral kavitenin obliterasyonu için semptomatik tedaviye yönelik bir seçenektir.

Plevral boşluğun oblitere edilmesine yönelik girişimler geçmişte solunum fonksiyonuna müdahale olacağı varsayımına bağlı olarak eleştirilmiş ve şüphe ile karşılanmıştır. Ancak serbest bir plevral boşluğun normal akciğer işlevi için gerekliliği hiçbir zaman kanıtlanamamıştır. Örneğin fillerin bir plevral boşluğa sahip olmadığı bilinmektedir (Weissberg ve ark 1993).

Plevral boşluğa uygulanan talk, enflamatuar reaksiyona neden olur. Birkaç gün içerisinde yerini fibroblast çoğalması ve kollajen depozisyonu alacaktır. Bazı bölgelerde plevra kalınlığında artma görülebilir (Kennedy ve ark. 1995).

Image Description

Yapılan bir hayvan deneyi talkın neden olduğu adezyonun, tetrasiklinin neden olduğundan daha yoğun olduğunu ve sadece keskin cerrahi aletler ile ayrılabildiğini göstermiştir (Bresticker ve ark. 1993). Ayrıca laboratuar deneyleri talkın habis mezotelyom hücrelerinin apoptozini uyardığını göstermiştir (Nasreen ve ark. 2000).

Plörodezis, çoğunlukla tümör hastalarının palyatif tedavisi için yapılır. Bu hastaların kısa yaşam beklentisi, yaşam kalitesini artıracak herhangi bir müdahale söz konusu olduğunda dikkatli değerlendirme gerektirir (Bresticker ve ark. 1993; Sanchez-Armengol ve ark. 1993).

Plörodezisin hastanın ölümü (sıklıkla çok erken) ile sonuçlanması, plöredezis tekniğinin etkinliğini değerlendirmek için kritiktir.

Buna ek olarak, plöredezis ayrıca tekrarlayan spontan pnömotoraks, siroz, kalp yetmezliği gibi selim hastalıklar için uygun bir tedavi şeklidir (Tschopp ve ark. 2000; Glazer ve ark. 2000).

NOVATECH tarafından üretilen STERITALC® asbest içermez.

Spontan pnömotoraks göğüs cerrahlarının karşılaştığı en yaygın hastalıklardan biridir. Genellikle hastaların büyük bir çoğunluğunda akciğerlerin yeniden genişlemesi basit drenaj işlemi ile başarılabilir ve drenajdan kaynaklanan minimal irritasyona bağlı olarak plevral yüzeylerde hafif adezyon gelişir.

Çoğu durum için bu yeterli bir terapidir ancak vakaların %20 ila %30’unda hastalık daha şiddetli plörodezis gerektirecek şekilde tekrarlanır (Bresticker ve ark. 1993). Bu vakalarda, talk plörodezis uygulamaları için asbest içermeyen talk kullanımı asbestin neden olacağı karsinogenezi önlemek adına ön koşuldur (Glazer ve ark. 2000).

Ürün Kataloğu